Con Bò Mập – 171 Calmette

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 171 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 207 12 02
Trang web foodbooking.com
Vị trí chính xác 10.769.620.699.999.900, 1.066.977.749


Địa chỉ Con Bò Mập ở đâu?

171 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Con Bò Mập như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Mì Thịt Nguội - Hamburger, Phường 15