Công An Phường 2 – 248 Bùi Hữu Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 248 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3841 2016
Trang web
Vị trí chính xác 10.799.317.199.999.900, 1.066.998.497


Hình ảnh

Xem thêm:  Công an Phường 18, 440 Nguyễn Tất Thành