Công An Quận 3 – 243 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 243 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3839 2764
Trang web
Vị trí chính xác 107.768.385, 1.066.825.933


Địa chỉ Công An Quận 3 ở đâu?

243 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công An Quận 3 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công An Phường 1, Quận 5, Phường 1