Công ty Chống Thấm Toàn Cầu – 196 Lý Chính Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 196 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 477 23 66
Trang web chongthamtoancau.vn
Vị trí chính xác 10.783.490.299.999.900, 10.668.379.449.999.900


Xem thêm:  Ban quản lý Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP.HCM, XJG3+JJP