Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký – 435 QL13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 435 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6108
Trang web takyfood.com.vn
Vị trí chính xác 108.439.064, 10.671.761.319.999.900


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký ở đâu?

435 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Bột Thực Phẩm Tài Ký như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Rượu Thực Phẩm (Wine Food Co., Ltd), Số 8