CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOODM – 24 Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 678 66 40
Trang web maytinhgoodm.com
Vị trí chính xác 10.788.341.899.999.900, 1.066.757.236


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOODM ở đâu?

24 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOODM như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Thiết Bị Điện-Điện Tử TKT-NTT - 204 Nơ Trang Long