CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM – 99 Nguyễn Thị Nhung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99 Nguyễn Thị Nhung, Kđt Vạn Phúc Thành phố, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 1078
Trang web maxbuy.com.vn
Vị trí chính xác 108.435.378, 106.713.151


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM ở đâu?

99 Nguyễn Thị Nhung, Kđt Vạn Phúc Thành phố, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Phương Viên, Phường 16