Công ty Cổ Phần CPM Việt Nam – 60 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71007, Việt Nam
Số điện thoại 028 3911 8283
Trang web cpm-vietnam.com
Vị trí chính xác 107.889.695, 1.066.995.542


Địa chỉ Công ty Cổ Phần CPM Việt Nam ở đâu?

60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71007, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần CPM Việt Nam như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  NEWTAB - Hẻm 35 Đường D5