CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 734 56 78
Trang web pqr.vn
Vị trí chính xác 107.848.686, 10.669.367.989.999.900


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR ở đâu?

34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR như thế nào?

Thứ Ba:[08:15-17:45], Thứ Tư:[08:15-17:45], Thứ Năm:[08:15-17:45], Thứ Sáu:[08:15-17:45], Thứ Bảy:[08:15-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:15-17:45]

Hình ảnh

Xem thêm:  căn hộ celadon city, Phường 11