Công Ty Cổ Phần Nội Thất Hòa Phát Đông Sài Gòn – 389 Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 389 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 7777
Trang web 028 2242 1063
Vị trí chính xác Phường 12, Trường đại học


Xem thêm:  CỬA HÀNG SƠN MINH MINH TUẤN, 381 TL8