Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà – 36 Bùi Thị Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6291 6900
Trang web
Vị trí chính xác 107.720.334, 1.066.901.147


Xem thêm:  Thi công tiểu cảnh sân vườn - WJCR+VQW