Công Ty CP Bất Động Sản Tân Phước – Cao Ốc, 137 Lê Quang Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cao Ốc, 137 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6258 3471
Trang web
Vị trí chính xác 108.070.565, 1.066.960.302


Xem thêm:  Chung cư Sky Symphony, Nhơn Đức