Công ty CP thiết bị y tế Việt Gia – 274C Nguyễn Trọng Tuyển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 274C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 9434
Trang web
Vị trí chính xác 10.798.169.399.999.900, 10.667.030.369.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC) - 389A Điện Biên Phủ