Công ty CP TV XD CT 979 – 12 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 1450
Trang web
Vị trí chính xác 10.829.466, 1.066.246.709


Địa chỉ Công ty CP TV XD CT 979 ở đâu?

12 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP TV XD CT 979 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Thí Nghiệm Las - Xd 413, Phước Kiển