Công Ty Cp Xây Dựng 46 – 412 Nguyễn Xí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 412 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3553 2975
Trang web xaydung46.com
Vị trí chính xác 108.181.382, 1.067.050.558


Hình ảnh

Xem thêm:  Cứu Hộ Sài Gòn - Số 111 Đ. Đào Trí