Công ty Điện Lực Bình Phú – 718 Kinh Đ. Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 718 Kinh Đ. Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 545454
Trang web
Vị trí chính xác 107.501.678, 10.662.750.849.999.900


Địa chỉ Công ty Điện Lực Bình Phú ở đâu?

718 Kinh Đ. Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Điện Lực Bình Phú như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kho Thiết Bị Điện - Thiết Bị Điện Cao Cấp - 39A Đặng Tất