Công ty thiết kế kiến trúc nội thất Ông Kiến – 202 Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 678 79 83
Trang web ongkien.vn
Vị trí chính xác 10.800.594.199.999.900, 10.666.891.269.999.900


Địa chỉ Công ty thiết kế kiến trúc nội thất Ông Kiến ở đâu?

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty thiết kế kiến trúc nội thất Ông Kiến như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh