CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA ĐỊNH – 81 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 81 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 591 45 13
Trang web chongthamgiadinh.com
Vị trí chính xác 107.721.036, 1.066.920.232


Địa chỉ CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA ĐỊNH ở đâu?

81 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA ĐỊNH như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[08:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  EMS - 216 Đ. Nguyễn Công Trứ