Công ty TNHH May Shin Dong – Phường Hiệp Thành, Quận 12, 11/2a Khu Phó 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phường Hiệp Thành, Quận 12, 11/2a Khu Phó 7, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 975 06 81
Trang web shindong.com
Vị trí chính xác 108.914.312, 10.664.456.349.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH May Shin Dong ở đâu?

Phường Hiệp Thành, Quận 12, 11/2a Khu Phó 7, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH May Shin Dong như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phụ kiện NHÔM KÍNH - MỘC-SẮT - RJPH+9GG