Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Điện Kim Hằng – Đại lý Bóng Đèn Điện Quang – 138 Đ. Lê Văn Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 9626
Trang web
Vị trí chính xác 10.840.869.699.999.900, 1.066.574.517