Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Hoàng Bình Land, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 459 99 36
Trang web
Vị trí chính xác 107.719.598, 10.668.692.089.999.900


Xem thêm:  Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Thu Duc Land, Linh Đông