Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan, Cầu Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tỉnh Lộ 784 Tổ 6, ấp Khởi Trung, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3779 779
Trang web tratamlan.com
Vị trí chính xác 112.476.419, 10.624.306.709.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan ở đâu?

Tỉnh Lộ 784 Tổ 6, ấp Khởi Trung, Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty CP Acecook Việt Nam, Tân Phú