Công Ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hoà – 514-516-518, QL13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 514-516-518, QL13, Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3726 9964
Trang web nhonhoascale.com.vn
Vị trí chính xác 108.428.969, 1.067.194.097


Địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hoà ở đâu?

514-516-518, QL13, Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hoà như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của Công Ty TNHH Sản Xuất Cân Nhơn Hoà là gì?

sales@nhonhoascale.com.vn, kd-noidia@nhonhoascale.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Showroom Nội Thất, Sofa - Deco Viet - 69-52 Nguyễn Gia Trí