Công Ty TNHH Sản Xuất – Trang Trí Nội Thất Lợi Phát, B19/16, Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B19/16, Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5429 2101
Trang web
Vị trí chính xác 10.670.464.299.999.900, 1.065.826.099


Xem thêm:  CTy TNHH Tư Vấn Giám Sát TK Xây Dựng NHÀ PHỐ, Tân Quý