CÔNG TY TNHH SƠN KENNY (ĐĐKD – TP.HCM) – Đường ĐT6-3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường ĐT6-3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6279 7499
Trang web kennypaint.com
Vị trí chính xác 10.903.869.499.999.900, 1.066.461.399


Địa chỉ CÔNG TY TNHH SƠN KENNY (ĐĐKD - TP.HCM) ở đâu?

Đường ĐT6-3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH SƠN KENNY (ĐĐKD - TP.HCM) như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  TNI KING COFFEE - 161 Võ Văn Tần