CÔNG TY TNHH TH&A- Rượu9 Chum – 135/1/22, Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135/1/22, Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 818 96 77
Trang web 9chum.vn
Vị trí chính xác 107.957.206, 1.067.170.647


Địa chỉ CÔNG TY TNHH TH&A- Rượu9 Chum ở đâu?

135/1/22, Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH TH&A- Rượu9 Chum như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Trị Đông A