Công ty TNHH Thép Hùng Phát – 71B Đ. Trương thị hoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71B Đ. Trương thị hoa, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71511, Việt Nam
Số điện thoại 097 196 04 96
Trang web 090 185 98 98
Vị trí chính xác Phường 14, Công ty xây dựng nhà ở


Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng và Thiết Kế Phúc Toàn, 200 Dương Công Khi