CÔNG TY TNHH TM ĐẠT LÂM (SƠN EPOXY JOTUN – EPOXY KCC) – 47 Đặng Văn Bi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 373 05 67
Trang web vlxddatlam.com
Vị trí chính xác 108.400.187, 10.676.595.789.999.900


Địa chỉ CÔNG TY TNHH TM ĐẠT LÂM (SƠN EPOXY JOTUN - EPOXY KCC) ở đâu?

47 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH TM ĐẠT LÂM (SƠN EPOXY JOTUN - EPOXY KCC) như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của CÔNG TY TNHH TM ĐẠT LÂM (SƠN EPOXY JOTUN - EPOXY KCC) là gì?

Jotundatlam567@gmail.com, DatLamCEO@gmail.com, datlamtd2016@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Kiến Sơn - 138 Trung Mỹ Tây 3