Công ty TNHH TM DV Điện Đại Quang – 2 Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 953 54 55
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.790.205, 106.674.003


Địa chỉ Công ty TNHH TM DV Điện Đại Quang ở đâu?

2 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH TM DV Điện Đại Quang như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[08:30-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Điện - 252, Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh