Công Ty Tnhh Văn Phòng Phẩm Khai Nguyên, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 152 Đ. Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 9370
Trang web
Vị trí chính xác 10.763.138.999.999.900, 10.670.325.389.999.900


Địa chỉ Công Ty Tnhh Văn Phòng Phẩm Khai Nguyên ở đâu?

152 Đ. Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Văn Phòng Phẩm Khai Nguyên như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH Đường CN1, Tân Phú - 46 Đường CN1