Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Quang Tuyên – G34, Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G34, Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3895 2760
Trang web
Vị trí chính xác 10.831.442.899.999.900, 1.066.868.215


Địa chỉ Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Quang Tuyên ở đâu?

G34, Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Quang Tuyên như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Tuấn Phát, Bình Trị Đông