Công Ty Tnhh Xây Dựng Nam Hoa – 36 Lam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Lam Sơn, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 4788
Trang web
Vị trí chính xác 108.049.655, 1.066.884.295


Xem thêm:  Căn hộ cao cấp D-Homme Quận 6, Phường 6