Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Hạ Long, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 283 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6264 8232
Trang web
Vị trí chính xác 107.786.315, 10.667.963.119.999.900


Địa chỉ Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Hạ Long ở đâu?

283 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Hạ Long như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng THẾ SƠN, 1579 Huỳnh Tấn Phát