Công Ty Viễn Thông Thành Phố – 18 Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1792
Trang web citytelecom.com.vn
Vị trí chính xác 10.839.377.599.999.900, 1.066.512.267


Địa chỉ Công Ty Viễn Thông Thành Phố ở đâu?

18 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Viễn Thông Thành Phố như thế nào?

Thứ Hai:[07:45-17:00], Thứ Ba:[07:45-17:00], Thứ Tư:[07:45-17:00], Thứ Năm:[07:45-17:00], Thứ Sáu:[07:45-17:00], Thứ Bảy:[07:45-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn phòng luật sư - 23 Lam Sơn