Công viên Celadon – Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 781 79 25
Trang web
Vị trí chính xác 10.806.044.799.999.900, 10.661.586.559.999.900


Địa chỉ Công viên Celadon ở đâu?

Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên Celadon như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Công viên Celadon là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Local-business/Celadon-City-Aeon-Mall-T%25C3%25A2n-Ph%25C3%25BA-1863990737206972/&prev=search&pto=aue
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hy-EMRWvZhs

Hình ảnh

Xem thêm:  KDL Suối Mơ - Đồng Nai - suối mơ