Công viên nước Đầm Sen – Số 3 Hòa Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3858 8418
Trang web damsenwaterpark.com.vn
Vị trí chính xác 10.769.042.299.999.900, 10.663.597.589.999.900


Địa chỉ Công viên nước Đầm Sen ở đâu?

Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên nước Đầm Sen như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công viên Tao Phùng - 83 Thùy Vân