Công viên Văn hóa Phú Nhuận – 49 Phan Đăng Lưu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3510 2762
Trang web
Vị trí chính xác 108.030.265, 1.066.904.177


Địa chỉ Công viên Văn hóa Phú Nhuận ở đâu?

49 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên Văn hóa Phú Nhuận như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Mạng xã hội của Công viên Văn hóa Phú Nhuận là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Trung-t%25C3%25A2m-Gdnn-Gdtx-qu%25E1%25BA%25ADn-Ph%25C3%25BA-Nhu%25E1%25BA%25ADn-170005373490378/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Từ Đàm, Trường An