Conservo – Japanese Breads & Café – 13 Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7308 8801
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.818.548, 1.067.047.054


Địa chỉ Conservo - Japanese Breads & Café ở đâu?

13 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Conservo - Japanese Breads & Café như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh CHÀNG TRAI BÁNH KEM sài gòn - 714 Đoàn Văn Bơ