COSY COFFEE – Hẻm 16 Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 16 Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 211 13 81
Trang web
Vị trí chính xác 107.954.844, 1.066.288.459


Địa chỉ COSY COFFEE ở đâu?

Hẻm 16 Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của COSY COFFEE như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Mạng xã hội của COSY COFFEE là gì?

facebook: https://www.facebook.com/CosyCoffeeGoDau/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà cà phê Phúc Long, Phường 8