Cow Express – Beefsteak- Pasta, 37 Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0397 163 186
Trang web cowexpress.com
Vị trí chính xác 1.076.968, 10.668.232.139.999.900


Địa chỉ Cow Express - Beefsteak- Pasta ở đâu?

37 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cow Express - Beefsteak- Pasta như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ nướng'' LÊ CÔNG '', Ninh An