CT Gym Fitness & Yoga – 46A Ung Văn Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 10000, Việt Nam
Số điện thoại 093 392 66 28
Trang web
Vị trí chính xác 108.084.993, 1.067.142.028


Địa chỉ CT Gym Fitness & Yoga ở đâu?

46A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của CT Gym Fitness & Yoga như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yoga & Fitness, Phường 5