CTy Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex (Cholimex Food), Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô C40-43/I, Đường số 7, X. Vĩnh Lộc A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô C40-43/I, Đường số 7, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 738200, Việt Nam
Số điện thoại 0837 653 389
Trang web cholimexfood.com.vn
Vị trí chính xác 108.272.873, 1.065.928.709


Địa chỉ CTy Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex (Cholimex Food) ở đâu?

Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô C40-43/I, Đường số 7, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 738200, Việt Nam

Giờ làm việc của CTy Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex (Cholimex Food) như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thiết bị điện Khải Phát - 4 Trần Tướng Công