Cửa Ăn Sáng 1 phút 30 giây, 115 Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 115 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 609 08 02
Trang web
Vị trí chính xác 107.563.593, 1.066.809.675


Địa chỉ Cửa Ăn Sáng 1 phút 30 giây ở đâu?

115 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Ăn Sáng 1 phút 30 giây như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Mạng xã hội của Cửa Ăn Sáng 1 phút 30 giây là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/HeThongAs1p30s/posts&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Phở Nhi - 296 Thống Nhất