Cua Dê 245 – 186 Hoa Lan

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 186 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 717 17 18
Trang web laude.vn
Vị trí chính xác 107.982.126, 10.668.751.929.999.900


Địa chỉ Cua Dê 245 ở đâu?

186 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cua Dê 245 như thế nào?

Thứ Ba:[10:30-23:00], Thứ Tư:[10:30-23:00], Thứ Năm:[10:30-23:00], Thứ Sáu:[10:30-23:00], Thứ Bảy:[10:30-23:00], Chủ Nhật:[10:30-23:00], Thứ Hai:[10:30-23:00]

Mạng xã hội của Cua Dê 245 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/laude245/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Lẩu Dê Tư Hổ, An Nhơn Tây