Cửa Hàng Bách Hóa Gia Bảo, 1468 Huỳnh Tấn Phát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1468 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3785 2050
Trang web
Vị trí chính xác 107.075.819, 1.067.371.225


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa 198, Phường 16