Cửa Hàng Bách Hóa Thuận – 45 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 5903
Trang web
Vị trí chính xác 108.005.025, 10.668.444.579.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Bách Hóa Thuận ở đâu?

45 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bách Hóa Thuận như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Co.op Food, Phú Xuân