Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp Bé Ba – 6A Đ. Vũ Tùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6A Đ. Vũ Tùng, Phường 2, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3841 5069
Trang web
Vị trí chính xác 108.009.758, 1.066.994.776


Địa chỉ Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp Bé Ba ở đâu?

6A Đ. Vũ Tùng, Phường 2, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp Bé Ba như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-20:30], Thứ Ba:[06:30-20:30], Thứ Tư:[06:30-20:30], Thứ Năm:[06:30-20:30], Thứ Sáu:[06:30-20:30], Thứ Bảy:[06:30-20:30], Chủ Nhật:[06:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Tạp Hóa Mỹ Phương, Phường 2