Cửa Hàng Băng Đĩa Xuân Sắc – 156 Đ. Nguyễn Tư Giản

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156 Đ. Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 558889
Trang web
Vị trí chính xác 108.323.627, 1.066.389.446


Địa chỉ Cửa Hàng Băng Đĩa Xuân Sắc ở đâu?

156 Đ. Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Băng Đĩa Xuân Sắc như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Vé Số 477, Phường 16