Cửa Hàng Bia Thu Hà – 375, Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 375, Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 899 75 04
Trang web
Vị trí chính xác 10.753.497.399.999.900, 1.067.054.745


Địa chỉ Cửa Hàng Bia Thu Hà ở đâu?

375, Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bia Thu Hà như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Hoàng Phú - 252 Thống Nhất