CỬA HÀNG CHIẾU TRÚC HCM – 23/3G Đ. Đặng Thuỳ Trâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23/3G Đ. Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam
Số điện thoại 094 284 21 76
Trang web chieutrucsaigon.com
Vị trí chính xác 108.258.985, 106.702.674


Địa chỉ CỬA HÀNG CHIẾU TRÚC HCM ở đâu?

23/3G Đ. Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam

Giờ làm việc của CỬA HÀNG CHIẾU TRÚC HCM như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-15:30]

Địa chỉ email của CỬA HÀNG CHIẾU TRÚC HCM là gì?

Chieutrucsaigon@gmail.com, chieutrucsaigon@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Thức Ăn Tôm Minh Trang, Bình Khánh